Điều kiện tham gia: Nhân vật trong game cấp 30 trở lên.

Tham gia trực tiếp tại giao diện trong game. Người chơi có thể làm thí sinh bằng cách đăng tải
bài dự thi của mình, đồng thời làm khán giả bình chọn cho những thí sinh khác.

Tùy từng vòng thi, bài dự thi sẽ gồm Hình ảnh, Video thể hiện tài năng...

Vật phẩm dùng để bình chọn cho các thí sinh là Tim.