PHẦN THƯỞNG

VÕ LÂM TRUYỀN KỲ MOBILEI. GIẢI VÒNG 1

Quán Quân của mỗi server

 • Tượng nhân vật tại server (365 ngày).
 • Danh hiệu Tím: Tinh Tế Vi Diệu (365 ngày)
 • Tiền tố chat Tinh Tế Vi Diệu (365 ngày)
 • Ngoại trang thú cưỡi Âm Vận Thanh Giá (365 ngày)
 • Lì Xì Bang Hội 15.000 KNB
 • Lì Xì Thế Giới 15.000 KNB
 • 5 Rương Hòa Bích
 • 3 Rương Chọn 20.000 Cống Hiến/Nguyên Khí/Chân Khí.

Hạng 1 Nam/Nữ của mỗi server

 • Danh hiệu Tím: Tinh Thần Phóng Khoáng/Tài Hoa Phong Nguyệt (365 ngày)
 • Tiền tố chat Tinh Thần Phóng Khoáng/Tài Hoa Phong Nguyệt (365 ngày)
 • Ngoại trang thú cưỡi Âm Vận Thanh Giá (365 ngày)
 • Lì Xì Bang Hội 5.000 KNB
 • Lì Xì Thế Giới 5.000 KNB
 • 3 Rương Hòa Bích
 • 2 Rương Chọn 20.000 Cống Hiến/Nguyên Khí/Chân Khí.

Lưu ý: Nếu đã nhận thưởng Quán Quân của server sẽ không thể nhận thưởng này.

Hạng 2 - 10 Nam/Nữ của mỗi server

 • Danh hiệu Tím: Tài Tình Xuất Chúng/Ngọc Nữ Tuyệt Sắc (365 ngày)
 • Tiền tố chat Tài Tình Xuất Chúng/Ngọc Nữ Tuyệt Sắc (365 ngày)
 • Lì Xì Bang Hội 2.000 KNB
 • 2 Rương Hòa Bích
 • 2 Rương Chọn 20.000 Cống Hiến/Nguyên Khí/Chân Khí.

Tất cả thí sinh đạt đủ 300 điểm bình chọn

 • Danh hiệu Tím: Thiên Nhân Thuần Khiết (365 ngày)
 • Tiền tố chat Thiên Nhân Thuần Khiết (365 ngày)
 • Khung đại diện Hạ Thụ Thương Thủy (365 ngày)
 • Lì Xì Bang Hội 500 KNB
 • 2 Rương Hòa Bích
 • 1 Rương Chọn 20.000 Cống Hiến/Nguyên Khí/Chân Khí.


II. GIẢI VÒNG 2

Quán Quân toàn server

 • Tượng nhân vật tại tất cả server (365 ngày)
 • Danh hiệu Cam: Tài Hoa Tuyệt Diễm (365 ngày)
 • Tiền tố chat Tài Hoa Tuyệt Diễm (365 ngày)
 • Ngoại trang thú cưỡi Khinh Nhạc Linh Lộc (365 ngày)
 • Khung đại diện Dương Dương Doanh Nhĩ (365 ngày)
 • 1 Thư Mời Tửu Quán
 • Lì Xì Bang Hội 20.000 KNB
 • Lì Xì Thế Giới 40.000 KNB

Hạng 1 Nam/Nữ mỗi khu vực toàn server

 • Tượng nhân vật tại tất cả server (365 ngày)
 • Danh hiệu Hồng: Tinh Hoa Bắc/Trung/Nam Phương hoặc Châu Ngọc Bắc/Trung/Nam Phương (365 ngày)
 • Tiền tố chat Tinh Hoa Bắc/Trung/Nam Phương hoặc Châu Ngọc Bắc/Trung/Nam Phương (365 ngày)
 • Ngoại trang thú cưỡi Khinh Nhạc Linh Lộc (365 ngày)
 • 1 Thư Mời Tửu Quán
 • Lì Xì Bang Hội 10.000 KNB
 • Lì Xì Thế Giới 20.000 KNB

Lưu ý: Nếu đã nhận thưởng Quán Quân toàn server sẽ không thể nhận thưởng này.

Hạng 2 - 10 Nam/Nữ mỗi khu vực toàn server

 • Danh hiệu Hồng: Tuyệt Thế Bắc/Trung/Nam Phương hoặc Ngọc Khuê Bắc/Trung/Nam Phương (365 ngày)
 • Tiền tố chat Tuyệt Thế Bắc/Trung/Nam Phương hoặc Ngọc Khuê Bắc/Trung/Nam Phương (365 ngày)
 • Ngoại trang thú cưỡi Khinh Nhạc Linh Lộc (365 ngày)
 • Lì Xì Bang Hội 5.000 KNB
 • Lì Xì Thế Giới 10.000 KNB

Tất cả thí sinh đạt đủ 10.000 điểm bình chọn

 • Danh hiệu Hồng: Thần Tiên Tự Tại (365 ngày)
 • Tiền tố chat Thần Tiên Tự Tại (365 ngày)
 • Khung đại diện Túy Xuân Phong (365 ngày)
 • 10 Tùy Hầu Châu
 • 1 Thư Mời Tửu Quán
 • Lì Xì Bang Hội 5.000 KNB
 • 15 Rương Hòa Thị Bích
 • 10 Rương Chọn 20.000 Cống Hiến/Nguyên Khí/Chân Khí


III. GIẢI VÒNG 3

Xếp hạng chỉ tính riêng giữa các thí sinh của game Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile.

Hạng 1 Nam/Nữ Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

 • Tượng nhân vật tại tất cả server (365 ngày).
 • Danh hiệu Vàng: Thần Dũng Vô Song/Ngọc Khuê Đài Cát (365 ngày)
 • Tiền tố chat Thần Dũng Vô Song/Ngọc Khuê Đài Cát (365 ngày)
 • Ngoại trang thú cưỡi Thủy Mặc Sinh Lý (365 ngày)
 • Khung đại diện Âm Thiên Trúc (365 ngày)
 • Lì Xì Bang Hội 30.000 KNB
 • Lì Xì Thế Giới 100.000 KNB

Hạng 2 Nam/Nữ Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

 • Tượng nhân vật tại tất cả server (365 ngày)
 • Danh hiệu Vàng: Lãng Tử Phong Lưu/Liễu Yến Tương Tư (365 ngày)
 • Tiền tố chat Lãng Tử Phong Lưu/Liễu Yến Tương Tư (365 ngày)
 • Ngoại trang thú cưỡi Thủy Mặc Sinh Lý (365 ngày)
 • Khung đại diện Âm Thiên Trúc (365 ngày)
 • Lì Xì Bang Hội 20.000 KNB
 • Lì Xì Thế Giới 50.000 KNB

Hạng 3 Nam/Nữ Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

 • Tượng nhân vật tại tất cả server (365 ngày)
 • Danh hiệu Cam: Thư Sinh Uyên Bác/Tuyết Nữ Thanh Cao (365 ngày)
 • Tiền tố chat Thư Sinh Uyên Bác/Tuyết Nữ Thanh Cao (365 ngày)
 • Ngoại trang thú cưỡi Tiên Âm Cẩm Lý (365 ngày)
 • Khung đại diện Âm Thiên Trúc (365 ngày)
 • Lì Xì Bang Hội 20.000 KNB
 • Lì Xì Thế Giới 50.000 KNB

Hạng 4 - 5 Nam/Nữ Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

 • Danh hiệu Cam: Thư Sinh Uyên Bác/Tuyết Nữ Thanh Cao (365 ngày)
 • Tiền tố chat Thư Sinh Uyên Bác/Tuyết Nữ Thanh Cao (365 ngày)
 • Ngoại trang thú cưỡi Tiên Âm Cẩm Lý (365 ngày)
 • Khung đại diện Dư Âm Diểu Diểu (365 ngày)
 • Lì Xì Bang Hội 10.000 KNB
 • Lì Xì Thế Giới 40.000 KNB

Hạng 6 - 10 Nam/Nữ Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

 • Danh hiệu Cam: Thư Sinh Uyên Bác/Tuyết Nữ Thanh Cao (365 ngày)
 • Tiền tố chat Thư Sinh Uyên Bác/Tuyết Nữ Thanh Cao (365 ngày)
 • Khung đại diện Dư Âm Diểu Diểu (365 ngày)
 • Lì Xì Bang Hội 10.000 KNB
 • Lì Xì Thế Giới 40.000 KNB

Tất cả thí sinh tham gia Vòng 3 của Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

 • 15 Tùy Hầu Châu
 • 1 Thư Mời Tửu Quán
 • Lì Xì Bang Hội 5.000 KNB
 • Lì Xì Thế Giới 20.000 KNB
 • 20 Rương Hòa Thị Bích
 • 10 Rương Chọn 20.000 Cống Hiến/Nguyên Khí/Chân Khí


IV. GIẢI CHUNG CUỘC

Các thí sinh Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile tham gia tại Vòng 3, ngoài giải thưởng ingame nêu trên sẽ còn được nhận thêm thưởng chung cuộc nếu đoạt được thứ hạng sau:

Quán Quân Võ Lâm 102 Nam/Nữ

Giải thưởng dành cho thí sinh nam/nữ có điểm tổng kết Vòng 3 cao nhất giữa tất cả thí sinh của các game tham gia Võ Lâm 102.

 • 100.000.000 đồng tiền mặt.
 • Quyền Trượng Võ Lâm 102.
 • Kỷ Niệm Chương Võ Lâm 102.
 • Gói Quà Thương Hiệu Võ Lâm 102.

Á Quân Võ Lâm 102 Nam/Nữ

Giải thưởng dành cho thí sinh nam/nữ có điểm tổng kết Vòng 3 cao nhất của riêng Trò Chơi Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile. Trường hợp thí sinh của Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile đã thắng giải Quán Quân Võ Lâm 102 bên trên thì phần thưởng Á Quân Võ Lâm 102 sẽ trao cho thí sinh có điểm cao kế tiếp.

 • 50.000.000 đồng tiền mặt.
 • Kỷ Niệm Chương Võ Lâm 102.
 • Gói Quà Thương Hiệu Võ Lâm 102.

Top 4 Nam/Nữ Võ Lâm 102

Giải thưởng dành cho thí sinh của Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile có điểm cao lọt vào Top 1-4 toàn game tại cuộc thi Võ Lâm 102.

 • Lì Xì Bang Hội 20.000 KNB
 • 5 Rương Chọn 20.000 Cống Hiến/Nguyên Khí/Chân Khí

Top 20 Nam/Nữ Võ Lâm 102

Giải thưởng dành cho thí sinh của Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile có điểm cao lọt vào Top 5-20 toàn game tại cuộc thi Võ Lâm 102.

 • 1 Thư Mời Tửu Quán
 • Lì Xì Bang Hội 10.000 KNB
 • 5 Rương Chọn 20.000 Cống Hiến/Nguyên Khí/Chân Khí

Quán Quân Nam - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Quán Quân Nữ - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

8 Giải Khuyến KhíchV. GIẢI KHÁN GIẢ

 • Không chỉ thí sinh tham gia, tất cả khán giả tham gia bình chọn tặng Trái Tim đến số lượng nhất định cũng sẽ nhận được vô số phần thưởng quý giá.
 • Khán giả có thể nhận thưởng theo mốc cá nhân, mốc toàn server và Top chung cuộc.

Mốc Cá Nhân

Mốc tặng TimPhần thưởng
10 1 Thủy Tinh Lục
8.888 Bạc
100 1 Bùa Cường Hóa Phòng Cụ
2 Bạch Câu Hoàn
300 2 Bùa Cường Hóa Phòng Cụ
2 Thuốc Nhuộm Ngoại Trang
1.000 3 Bùa Cường Hóa Vũ Khí
2 Hộp Chọn 5.000 Cống Hiến/Nguyên Khí/Chân Khí
3.000 1 Hộp Chọn Tẩy Tủy Kinh
3 Rương Hòa Thị Bích
10.000 2 Rương Chọn Đá Hồn Lv5
10 Rương Chọn Mảnh Xích Kim Ngự Thiên

Mốc Toàn Server

Khi tổng lượt bình chọn của khán giả ở tất cả máy chủ đạt mốc nhất định, những khán giả từng tham gia bình chọn trước đó đều được nhận thưởng. Mốc thưởng sẽ tính dồn cả 3 vòng thi.

Mốc tặng TimPhần thưởng
100.000 1 Quà Hoa Cỏ
500.000 1 Tàng Bảo Đồ Cao
1.000.000 1 Rương Chọn 5.000 Cống Hiến/Nguyên Khí/Chân Khí
5.000.000 1 Rương Hòa Thị Bích
10.000.000 1 Rương May Mắn (Côn Lôn Huyền Ảnh)
20.000.000 1 Hộp Chọn 10.000 Cống Hiến/Nguyên Khí/Chân Khí

Top Khán Giả Bình Chọn

Top những khán giả tham gia bình chọn nhiều nhất trong suốt thời gian sự kiện sẽ được nhận thưởng. Căn cứ điểm tặng Tim chỉ tính riêng với những khán giả thuộc Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile.

HạngPhần thưởng
1 Danh hiệu Cam: Khuynh Quốc Khuynh Thành (365 ngày)
Tiền tố chat Khuynh Quốc Khuynh Thành (365 ngày)
Thú cưỡi Thích Kim Mao Tê (365 ngày)
50 Tùy Hầu Châu
50 Hòa Thị Bích
10 Rương Chọn 20.000 Cống Hiến/Chân Khí/Nguyên Khí
2 Danh hiệu Cam: Khuynh Quốc Khuynh Thành (365 ngày)
Tiền tố chat Khuynh Quốc Khuynh Thành (365 ngày)
35 Tùy Hầu Châu
35 Hòa Thị Bích
8 Rương Chọn 20.000 Cống Hiến/Chân Khí/Nguyên Khí
3 Danh hiệu Cam: Khuynh Quốc Khuynh Thành (365 ngày)
Tiền tố chat Khuynh Quốc Khuynh Thành (365 ngày)
20 Tùy Hầu Châu
20 Hòa Thị Bích
5 Rương Chọn 20.000 Cống Hiến/Chân Khí/Nguyên Khí
4 - 10 Danh hiệu Cam: Khuynh Quốc Khuynh Thành (365 ngày)
Tiền tố chat Khuynh Quốc Khuynh Thành (365 ngày)
15 Tùy Hầu Châu
20 Hòa Thị Bích
5 Rương Chọn 20.000 Cống Hiến/Chân Khí/Nguyên Khí