THỂ LỆ VÕ LÂM 102


I. QUY ĐỊNH CHUNG

Giới thiệu chung về cuộc thi Võ Lâm 102 -2023

 • Cuộc thi Võ Lâm 102 - 2023 do Công Ty Cổ Phần VNG (“VNG”) tổ chức nhằm tìm kiếm những người chơi tài sắc tiêu biểu cho dòng game Kiếm Hiệp Tình Duyên - Võ Lâm Truyền Kỳ (“Cuộc Thi”).
 • Các trò chơi điện tử trên mạng được sử dụng tại Cuộc Thi gồm có:
  • Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile;
  • Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile;
  • Võ Lâm Truyền Kỳ MAX;
  • Kiếm Thế Origin;
 • Sau đây gọi chung là “Trò Chơi”.
 • Tùy từng vòng thi, thí sinh sẽ đăng tải những hình ảnh hoặc video thể hiện tài năng nổi trội của bản thân để cộng đồng người chơi của các Trò Chơi bình chọn nhằm đoạt lấy các giải thưởng hấp dẫn của Cuộc Thi.

Đối tượng áp dụng , phạm vi áp dụng của Thể lệ Cuộc Thi

 • Thể lệ Cuộc Thi (“Thể Lệ”) này áp dụng đối với toàn bộ người tham dự Cuộc Thi (“Thí Sinh”).
 • Thể Lệ này áp dụng cho toàn bộ các vòng thi đấu của Cuộc Thi, bao gồm nhưng không giới hạn ở Vòng 1, Vòng 2 và Vòng 3.

Đối tượng tham gia

 • Là người chơi của (các) Trò Chơi từ đủ 18 tuổi trở lên (thông tin giới tính, tuổi dựa trên/tính theo ngày tháng năm sinh ghi trong CMND/CCCD); và
 • Đang tham gia ít nhất một (1) trong bốn (4) Trò Chơi và có nhân vật đạt điều kiện tham dự của mỗi Trò Chơi (không phân biệt giới tính nhân vật) – tối thiểu đã qua giai đoạn Tân thủ của mỗi Trò Chơi.

Điều kiện tham gia

 • Thí Sinh đăng ký tham gia Cuộc Thi tại giao diện từng Trò Chơi trong thời gian quy định và đồng ý với toàn bộ nội dung của Thể Lệ này và các bản sửa đổi, bổ sung tùy thời điểm.
 • Thí Sinh không có tiền án, tiền sự, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
 • Thí Sinh không hoạt động, kinh doanh và/hoặc tham gia vào các ngành, nghề kinh doanh bị pháp luật cấm, các hoạt động nhạy cảm, vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục của người Việt Nam.
 • Không trong thời gian bị xử lý theo quy định của Điều Khoản Sử Dụng của (các) Trò Chơi.
 • Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký tham gia bằng một (1) tài khoản và trên một (1) nhân vật tại (1) Trò Chơi duy nhất.
 • Mỗi thí sinh đăng ký tham gia sẽ được cấp số báo danh (“SBD”) riêng.
 • Tài khoản đăng ký và tham gia cuộc thi phải là tài khoản đã được định danh theo đúng quy định tại Điều khoản sử dụng của Trò Chơi và trùng khớp với thông tin dự thi của Thí Sinh.
 • Thí Sinh đồng ý Điều khoản sử dụng của Trò chơi (trường hợp thí sinh có tham gia cuộc thi nhưng vi phạm Điều khoản sử dụng của Trò chơi dẫn đến bị khóa tài khoản thì thí sinh đó sẽ bị loại khỏi cuộc thi), Chính sách bảo mật thông tin của VNG và các bản sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm.
 • Thí sinh KHÔNG phải là nhân viên, cộng tác viên của VNG và/hoặc các công ty con, công ty thành viên, công ty liên kết với VNG.
 • Trường hợp Ban Tổ Chức ("BTC") cuộc thi phát hiện bất kỳ tài khoản, Thí Sinh nào không đáp ứng với các quy định tại Thể Lệ và/hoặc vi phạm bất kỳ quy định nào của Thể Lệ này thì BTC có quyền ngay lập tức loại Thí Sinh đó ra khỏi Cuộc Thi, toàn bộ thành tích, phần thưởng và bất kỳ lợi ích nào (nếu có) liên quan đến cuộc thi sẽ bị huỷ bỏ. BTC sẽ, tùy theo quyết định của mình, thay thế Thí Sinh không đạt yêu cầu bằng Thí Sinh khác có thành tích tốt tiếp theo dựa trên kết quả các vòng thi.
 • Thí Sinh cần theo dõi và cập nhật thông tin về Cuộc Thi tại các Trang thông tin chính thức của Cuộc Thi:

II. CÁC VÒNG THI

Vòng 1

 • Hình thức thi: Bầu chọn tại từng máy chủ (server) của từng Trò Chơi - người xem tham gia bình chọn cho các Thí Sinh trong cùng máy chủ (server) với mình. Trường hợp gộp máy chủ (server) thì tính theo máy chủ (server) đã gộp.
 • Thời gian:
  • Mở báo danh sớm: Từ 10:00 ngày 11/09/2023.
  • Bình chọn: Từ 10:00 ngày 14/09/2023 đến 23:59 ngày 23/09/2023. Trong thời gian bình chọn, những Thí Sinh mới vẫn có thể báo danh tham gia nhưng không thể cập nhật, chỉnh sửa nội dung đã đăng ký.
 • Giai đoạn bình chọn, các Thí Sinh sẽ kêu gọi khán giả bình chọn cho mình bằng vật phẩm ảo tương ứng trong (các) Trò Chơi (sau đây gọi tắt là “Tim”).
 • Cách thức nhận các vật phẩm ảo nêu trên xem ở mục hướng dẫn của (các) Trò Chơi.
 • Xác định kết quả trao thưởng Vòng 1:
  • Đối với trò chơi Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile: Các Thí Sinh thuộc Top 10 nam, Top 10 nữ của từng máy chủ (server) hoặc Thí Sinh đạt ít nhất 300 Tim trở lên sẽ nhận được phần thưởng là các đơn vị ảo, vật phẩm ảo tương ứng trong Trò Chơi cho nhân vật của mình. Chi tiết xem ở mục phần thưởng.
  • Đối với trò chơi Kiếm Thế Origin: Các Thí Sinh thuộc Top 5 nam, Top 5 nữ, Top 20 của từng máy chủ (server) hoặc Thí Sinh đạt ít nhất 188 Tim trở lên sẽ nhận được phần thưởng là các đơn vị ảo, vật phẩm ảo tương ứng trong Trò Chơi cho nhân vật của mình. Chi tiết xem ở mục phần thưởng.
  • Đối với trò chơi Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile: Các Thí Sinh thuộc Top 10 nam, Top 10 nữ của từng máy chủ (server) hoặc Thí Sinh đạt ít nhất 300 Tim trở lên sẽ nhận được phần thưởng là các đơn vị ảo, vật phẩm ảo tương ứng trong Trò Chơi cho nhân vật của mình. Chi tiết xem ở mục phần thưởng.
  • Đối với trò chơi Võ Lâm Truyền Kỳ MAX: Các Thí Sinh thuộc Top 5 nam, Top 5 nữ của từng máy chủ (server) hoặc Thí Sinh đạt ít nhất 100 Tim trở lên sẽ nhận được phần thưởng là các đơn vị ảo, vật phẩm ảo tương ứng trong Trò Chơi cho nhân vật của mình. Chi tiết xem ở mục phần thưởng.
  • Trường hợp các Thí Sinh có bằng số Tim để nhận phần thưởng thì Thí Sinh nào có thời gian đạt được số lượng Tim theo yêu cầu trước sẽ xếp hạng trên.
 • Xác định Thí Sinh được vào Vòng 2:
  • Đối với các Trò Chơi (1) Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile, (2) Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile, (3) Võ Lâm Truyền Kỳ MAX: Các Thí Sinh thuộc (i) Top 5 nam, (ii) Top 5 nữ của từng máy chủ và (iii) các Thí Sinh đạt ít nhất 500 Tim trở lên tại Vòng 1 sẽ được vào Vòng 2.
  • Đối với Trò Chơi Kiếm Thế Origin: Các Thí Sinh thuộc (i) Top 5 nam, (ii) Top 5 nữ của từng máy chủ và (iii) các Thí Sinh đạt ít nhất 300 Tim trở lên tại Vòng 1 sẽ được vào Vòng 2.
  • Trường hợp các Thí Sinh có bằng số Tim để xét vào Vòng 2 thì Thí Sinh nào có thời gian đạt được số lượng Tim theo yêu cầu trước sẽ được lựa chọn.
  • Lưu ý: toàn bộ Tim bầu chọn cho các Thí Sinh tại Vòng 1 sẽ bị xóa bỏ trước khi vào Vòng 2.

Vòng 2

 • Đối tượng tham gia: Các Thí Sinh vượt qua Vòng 1.
 • Hình thức tranh tài: Bầu chọn tại từng Trò Chơi - Người xem thuộc Trò Chơi nào sẽ bình chọn cho Thí Sinh của Trò Chơi đó.
 • Thời gian bình chọn: Từ 10:00 ngày 28/09/2023 đến 23:59 ngày 07/10/2023
 • Trong giai đoạn bình chọn, các Thí Sinh kêu gọi người xem bình chọn cho mình bằng các đơn vị ảo tương ứng với từng Trò Chơi tương tự như Vòng 1 (sau đây gọi tắt là “Tim”).
 • Cách thức nhận các đơn vị ảo tương tự như Vòng 1.
 • Riêng Trò chơi Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile sẽ được chia khu vực dự thi Bắc, Trung, Nam (khu vực dự thi do Thí Sinh tự lựa chọn và không phụ thuộc vào vị trí địa lý, nơi ở của Thí Sinh) để Thí Sinh dự thi và xác định kết quả của Vòng 2.
 • Xác định kết quả trao thưởng Vòng 2:
  • Đối với Trò Chơi Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile: Các Thí Sinh thuộc Top 10 nam, Top 10 nữ của từng khu vực dự thi hoặc Thí Sinh đạt ít nhất 10.000 Tim trở lên sẽ nhận được phần thưởng là các đơn vị ảo, vật phẩm ảo tương ứng trong Trò Chơi cho nhân vật của mình. Chi tiết xem ở mục phần thưởng.
  • Đối với Trò Chơi Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile: Các Thí Sinh thuộc Top 10 nam, Top 10 nữ của toàn máy chủ hoặc Thí Sinh đạt ít nhất 8.000 Tim trở lên sẽ nhận được phần thưởng là các đơn vị ảo, vật phẩm ảo tương ứng trong Trò Chơi cho nhân vật của mình. Chi tiết xem ở mục phần thưởng.
  • Đối với Trò Chơi Kiếm Thế Origin: Các Thí Sinh thuộc Top 20 nam, Top 20 nữ, Top 100 của toàn máy chủ hoặc Thí Sinh đạt ít nhất 1.888 Tim trở lên sẽ nhận được phần thưởng là các đơn vị ảo, vật phẩm ảo tương ứng trong Trò Chơi cho nhân vật của mình. Chi tiết xem ở mục phần thưởng.
  • Đối với Trò Chơi Võ Lâm Truyền Kỳ MAX: Các Thí Sinh thuộc Top 10 nam, Top 10 nữ của từng khu vực dự thi hoặc Thí Sinh đạt ít nhất 200 Tim trở lên sẽ nhận được phần thưởng là các đơn vị ảo, vật phẩm ảo tương ứng trong Trò Chơi cho nhân vật của mình. Chi tiết xem ở mục phần thưởng.
 • Xác định Thí Sinh được vào Vòng 3:
  • Đối với Trò Chơi Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile: Top 3 nam, Top 3 nữ của mỗi khu vực có số lượng Tim cao nhất, và một (1) thí sinh nam, một (1) thí sinh nữ do BTC lựa chọn sẽ được vào Vòng 3.
  • Đối với (các) Trò chơi còn lại: Thí sinh thuộc Top 10 nam, Top 10 nữ của từng Trò Chơi có số lượng Tim cao nhất sẽ được vào Vòng 3.
  • Trường hợp các Thí Sinh có bằng số Tim thì Thí Sinh nào có thời gian đạt được số lượng Tim trước sẽ được lựa chọn..
  • Lưu ý: toàn bộ Tim bầu chọn cho các Thí Sinh tại Vòng 2 sẽ bị xóa bỏ trước khi vào Vòng 3.

Vòng 3

 • Đối tượng tham gia: Tất cả Thí Sinh đã vượt qua Vòng 2 của các Trò Chơi.
 • Hình thức tranh tài: Bầu chọn của toàn bộ các Trò Chơi - Người xem có thể bình chọn cho Thí Sinh ở tất cả các Trò Chơi.
 • Thời gian: Từ 10:00 ngày 12/10/2023 đến 23:59 ngày 21/10/2023.
 • Trong giai đoạn bình chọn, các Thí Sinh kêu gọi người xem bình chọn cho mình bằng Trái Tim 102.
 • Cách thức nhận Trái Tim 102: xem ở mục hướng dẫn của (các) Trò Chơi.
 • Tại Vòng 3, thí sinh sẽ đăng tải hình ảnh dự thi mới (có thể đăng lại hình ảnh giống các vòng thi trước), ngoài ra cần phải gửi thêm tối thiểu một (1) video theo yêu cầu của BTC (như được quy định bên dưới); các video này sẽ được BTC đăng tải lên các Trang thông tin chính thức của Cuộc Thi và các kênh truyền thông khác tùy theo quyết định của BTC nhằm thu hút sự bình chọn của khán giả.
  Trường hợp Thí Sinh không gửi video hoặc gửi không đúng hạn hoặc không đúng yêu cầu của BTC thì BTC có quyền loại quyền tham dự Vòng 3 của Thí Sinh đó và trao quyền cho Thí Sinh khác tùy theo quyết định của BTC.
 • Yêu cầu về video dự thi:
  • Chủ đề của video: "Tài Sắc Vẹn Toàn Có 102" (Nội dung gợi ý: Kêu gọi bình chọn bằng cách giới thiệu, thể hiện tài năng độc đáo của bản thân ví dụ như ca hát, múa, nhảy, chơi nhạc cụ, catwalk, vẽ, phối đồ, nấu ăn, mukbang...)
  • Định dạng: mp4, mov
  • Độ phân giải đề xuất: Full HD (1080p)
  • Thời lượng video tối thiểu: 1 phút
  • Thời lượng video tối đa: 5 phút
  • Dung lượng video tối đa: 300 MB
  • Các quy định về nội dung video tại Mục III.
  • Các quy định khác theo thông báo của BTC tại các Trang thông tin chính thức của cuộc thi.
  • Thí sinh hãy tận dụng thời gian và gửi video dự thi nhanh nhất có thể, video được duyệt và đăng tải càng sớm thì càng hiệu quả trong việc thu hút lượt thêm lượt bình chọn.

 • Thời gian tiếp nhận video dự thi: Từ 10:00 ngày 12/10 đến 23:59 ngày 19/10/2023
 • Nơi tiếp nhận video dự thi: Tại trang đăng ký dự thi của sự kiện sẽ xuất hiện mục Chọn Video Dự Thi (như hình minh họa trên), thí sinh có thể lựa chọn và đăng tải video mà mình mong muốn.
 • Điểm số Vòng 3 được BTC căn cứ theo các chỉ tiêu và công thức tính điểm nhất định (bao gồm nhưng không giới hạn theo lượt bình chọn, lượt tương tác và điểm số của BTC) được cập nhật tại các Trang thông tin chính thức của Cuộc Thi.
 • BTC có quyền từ chối bất cứ bài thi nào vi phạm quy định.
 • BTC có quyền hủy tư cách dự thi và nhường cho thí sinh khác trong 2 trường hợp như sau:
  • Thí sinh không gửi video dự thi hợp lệ trước 23:59 ngày 19/10/2023.
  • Thí sinh không thể liên lạc được sau 3 ngày kể từ khi xác định kết quả Vòng 2.

 • Điểm số Vòng 3 được căn cứ theo 3 chỉ tiêu sau:
  • D1: Điểm bình chọn bằng Trái Tim 102.
  • D2: Bình chọn tại Fanpage (Like + Comment) trên bài video dự thi của thí sinh ở Fanpage. Comment phải có hashtag #VoLam1022023.
   • Mỗi lượt Like được tính là 1 điểm.
   • Mỗi lượt Comment được tính là 2 điểm.
  • D3: Bình chọn từ Ban Giám Khảo. Tối thiểu 1, tối đa 35 điểm
 • Công thức tính điểm Vòng 3:
  • Điểm tổng kết của thí sinh = (D1/MaxD1)*50 + (D2/MaxD2)*15 + (D3)
  • Trong đó:
   • MaxD1: Điểm bình chọn của thí sinh được tặng Trái Tim 102 nhiều nhất trong tất cả thí sinh ở Vòng 3.
   • MaxD2: Điểm bình chọn like/comment bài thi của thí sinh ở Fanpage nhiều nhất trong tất cả thí sinh.
   • 50, 15 là các hệ số cố định

 • Dựa vào kết quả cuối cùng, tại Vòng 3, BTC sẽ xác định:
  • Quán Quân Võ Lâm 102: Thí sinh Nam, Thí sinh Nữ có điểm số cao nhất tại Vòng 3.
  • Á Quân Võ Lâm 102 của từng Trò Chơi: Thí sinh Nam, Nữ có điểm số cao nhất còn lại của từng Trò Chơi (không tính 2 thí sinh điểm cao nhất đã đoạt giải Quán Quân Võ Lâm 102 bên trên).
  • Các giải thưởng khác.
  • Chi tiết xem tại mục phần thưởng sự kiện.

III. YÊU CẦU VỀ NỘI DUNG DỰ THI

Quy định chung về nội dung hình ảnh, video

 • Thí sinh phải đảm bảo nội dung của hình ảnh, video cung cấp cho BTC:
  • Không vi phạm điều cấm của pháp luật Việt Nam; không trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục của người Việt Nam;
  • Không đề cập hay làm cho người đọc, người xem nghĩ hoặc liên tưởng đến các vấn đề chính trị, tôn giáo, sắc tộc, giới tính, tình dục;
  • Không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào (bao gồm cả hình ảnh, âm thanh được sử dụng trong video);
  • Không có bất cứ đường link (đường dẫn), tên của trang web hay logo, biểu tượng của các nhãn hàng, thương hiệu nào;
  • Không có chữ hay các biểu tượng, hành vi vi phạm quy định tại mục (i), (ii) nêu trên.
 • BTC không chịu trách nhiệm với các sản phẩm dự thi (hình ảnh, video) vi phạm bản quyền; và BTC/VNG sẽ được miễn trừ mọi trách nhiệm trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp, mâu thuẫn nào phát sinh giữa thí sinh và bên thứ ba liên quan.
 • Bằng việc tham gia cuộc thi, thí sinh hiểu rõ và đồng ý rằng mọi sản phẩm, hình ảnh của Thí Sinh, phim, video, bản ghi âm, ghi hình được thực hiện thông qua/liên quan đến cuộc thi, sẽ thuộc quyền sở hữu hoàn toàn và duy nhất của VNG. VNG có toàn quyền sử dụng, chỉnh sửa kết quả đó bao gồm nhưng không giới hạn toàn bộ bản ghi âm, ghi hình, hình ảnh biểu diễn, hình ảnh hậu trường của Thí Sinh và toàn bộ các thông tin có liên quan cho toàn bộ hoạt động của mình, mà không phải xin phép hay trả bất kỳ khoản phí nào cho Thí Sinh hay bất kỳ bên liên quan nào.

Quy định về ảnh dự thi

 • Hình ảnh phải thể hiện rõ mặt của Thí Sinh và không được gửi các ảnh dự thi giống nhau.
 • Ảnh dự thi phải là ảnh của chính Thí Sinh. Mọi hình ảnh không phải là Thí Sinh (không khớp với hình ảnh trên CCCD/CMND) đều không được chấp nhận.
 • Ảnh dự thi có dung lượng không quá 3MB.
 • Ảnh có thể qua chỉnh sửa ánh sáng, màu sắc, độ sắc nét, nhưng không được tác động quá lớn đến chủ thể chính là người trong ảnh.
 • Không lồng ghép nhiều ảnh trong một ảnh và không gắn chữ vào ảnh.
 • Ảnh dự thi phải là ảnh được chụp trong vòng ba (3) tháng tính từ ngày bắt đầu của Cuộc Thi.

Quy định về video dự thi

 • Video phải chứa nội dung và hình ảnh của Thí Sinh, không lấy hình ảnh người khác (không khớp với hình ảnh trên CCCD/CMND) để tham dự.
 • Video có thể qua chỉnh sửa ánh sáng, màu sắc, độ sắc nét, nhưng không được tác động đến chủ thể chính là người trong ảnh.
 • Video dự thi phải được quay trong vòng ba (3) tháng từ ngày của cuộc thi.

IV. NGHĨA VỤ CỦA THÍ SINH

Thí Sinh tham gia cuộc thi hoặc người đạt giải của cuộc thi cần tuân thủ các quy định sau:

 • Không có bất kỳ phát ngôn, cử chỉ, hành động (hoặc không hành động), các bài viết/trạng thái đăng tải trên bất kỳ kênh truyền thông, mạng xã hội nào vi phạm pháp luật và/hoặc trái với thuần phong mỹ tục, đạo đức xã hội của người Việt Nam và/hoặc gây ảnh hưởng không tốt đến Trò Chơi và/hoặc Cuộc Thi.
 • Các Quán Quân trong Cuộc Thi phải tham gia hỗ trợ BTC trong vòng 01 năm kể từ ngày nhận giải, bao gồm nhưng không giới hạn: cấp quyền sử dụng hình ảnh và thông tin cá nhân (tên, tuổi) cho BTC để BTC truyền thông cho các Trò Chơi mà các bạn đang đại diện trong Cuộc Thi.
 • Trong thời gian tham gia Cuộc Thi, các thí sinh không được tham gia và/hoặc hợp tác với bất kỳ cuộc thi hoặc dự án nào được tổ chức bởi các các sản phẩm trò chơi điện tử trên mạng khác ngoại trừ các trò chơi: Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile, Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile, Võ Lâm Truyền Kỳ MAX, Kiếm Thế Origin.

V. HỦY HOÃN CUỘC THI

 • Việc hoãn, hủy cuộc thi và/hoặc các vòng thi (nếu có) sẽ căn cứ vào tình hình thực tế của cuộc thi, hệ thống kỹ thuật của Trò Chơi, tình hình dịch bệnh, quy định tại Thể Lệ này và/hoặc (các) quyết định, yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc quyết định riêng của VNG.
 • BTC có toàn quyền quyết định hoãn, hủy cuộc thi và/hoặc các vòng thi mà không phải bồi thường, bồi hoàn bất kỳ lợi ích, hiện vật, hiện kim nào cho Thí Sinh, người tham gia cuộc thi.
 • Trường hợp quyết định hoãn, hủy cuộc thi và/hoặc bất kỳ vòng thi nào thì BTC sẽ thông báo trên Trang thông tin chính thức của Cuộc Thi.

VI. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO LIÊN QUAN CUỘC THI

 • Việc khiếu nại, tố cáo về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến Cuộc Thi sẽ phải tuân thủ theo quy định tại Thể Lệ này và Điều khoản sử dụng của Trò Chơi.
 • Việc khiếu nại chỉ được thực hiện bởi chủ tài khoản của nhân vật tham gia Cuộc Thi.
 • Thí Sinh thực thiện khiếu nại về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến Cuộc Thi trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ, kể từ thời điểm BTC công bố kết quả trên Trang thông tin chính thức của Cuộc Thi. Quá thời hạn trên, BTC có quyền không tiếp nhận giải quyết khiếu nại.
 • Thí Sinh thực hiện khiếu nại có nghĩa vụ cung cấp bằng chứng chứng minh cho các yêu cầu khiếu nại của mình cho BTC. Trường hợp Thí Sinh không cung cấp các bằng chứng để chứng minh cho yêu cầu của mình thì BTC có quyền từ chối tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu khiếu nại của Thí Sinh.
 • BTC sẽ căn cứ vào nhiều nguồn thông tin, tài liệu có được để giải quyết các tranh chấp, khiếu nại liên quan đến cuộc thi, bao gồm nhưng không giới hạn ở (i) các tài liệu được Thí Sinh, người khiếu nại cung cấp; (ii) các hình ảnh, video (bản gốc chưa bị chỉnh sửa hay can thiệp kỹ thuật), (iii) các ghi nhận của hệ thống của cuộc thi, (iv) tinh thần fair-play, (v) các giá trị cốt lõi của Cuộc Thi.
  Trong mọi trường hợp, quyết định giải quyết của BTC được công bố trên Trang thông tin chính thức của Cuộc Thi là quyết định cuối cùng, mọi Thí Sinh có nghĩa vụ tôn trọng và tuân thủ quyết định của BTC.
 • BTC/VNG sẽ được miễn trừ mọi trách nhiệm trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp, mâu thuẫn nào phát sinh giữa Thí Sinh và bên thứ ba liên quan.

VII. PHẦN THƯỞNG VÀ TRAO THƯỞNG

 • Phần thưởng của Cuộc Thi và thời gian trao thưởng sẽ được BTC công bố công khai tại Trang thông tin chính thức của Cuộc Thi.
 • BTC chỉ thực hiện trao thưởng cho các nhân vật đạt danh hiệu trong Cuộc Thi được BTC công nhận.
 • Danh sách các nhân vật đạt danh hiệu sẽ được BTC công bố trên Trang thông tin chính thức của Cuộc Thi.
 • Phần thưởng của Cuộc Thi sẽ được trao cho Thí Sinh trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày công bố kết quả Cuộc Thi.
 • Đối với các phần thưởng của cuộc thi là quà tặng bằng hiện vật, hiện kim (nếu có):
 • BTC sẽ trao phần thưởng theo thông tin cá nhân được ghi nhận tại hệ thống tại thời điểm đăng ký tham gia cuộc thi;
 • Thí Sinh có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân đối với phần thưởng được nhận theo đúng quy định pháp luật.
 • Trường hợp thông tin cá nhân của Thí Sinh khai báo tại hệ thống không chính xác hoặc BTC không thể liên hệ được với Thí Sinh để trao thưởng thì phần thưởng đó sẽ bị hủy bỏ.

VIII. SỬA ĐỔI BỔ SUNG THỂ LỆ

 • BTC có toàn quyền sửa đổi bổ sung Thể Lệ này tại bất kỳ thời điểm nào trong thời gian diễn ra Cuộc Thi.
 • Bất kỳ sự thay đổi nào đối với Thể Lệ này sẽ được BTC thông báo trên Trang thông tin chính thức của Cuộc Thi.

IX. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 • Thể Lệ ngày có hiệu lực kể từ ngày được ban hành và công bố trên Trang chủ của Cuộc Thi.
 • Bằng việc tham gia cuộc thi, Thí Sinh đồng ý và chấp thuận không hủy ngang, bao gồm nhưng không giới hạn toàn bộ các điều khoản, điều kiện của Thể Lệ này, các hướng dẫn, chỉ dẫn, quy tắc, danh sách và các thông tin khác có liên quan đến Cuộc Thi được công bố trên Trang thông tin chính thức của Cuộc Thi.
 • Đối với các vấn đề xảy ra trong Cuộc Thi chưa được quy định tại Thể Lệ này và/hoặc Điều khoản sử dụng của Trò Chơi thì BTC sẽ căn cứ trên tinh thần của Cuộc Thi, tinh thần fair-play và lẽ công bằng để xử lý, giải quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho Thí Sinh.