PHẦN THƯỞNG

KIẾM THẾ ORIGINI. GIẢI VÒNG 1

Quán Quân của mỗi server

 • Tượng nhân vật tại thành chính của server (60 ngày)
 • Danh hiệu Tài Nghệ Hơn Người (60 ngày)
 • Lì Xì Bang Hội 15.000 Nguyên Bảo
 • 25 Rương Thưởng Võ Lâm 102

Top 2 - 10 của mỗi server

 • Danh hiệu Độc Nhất Vô Nhị (60 ngày)
 • 15 Rương Thưởng Võ Lâm 102

Top 11 - 20 của mỗi server

 • Danh hiệu Độc Nhất Vô Nhị (30 ngày)
 • 10 Rương Thưởng Võ Lâm 102

Hạng 1 Nam/Nữ của mỗi server

 • Ngoại quan thú cưỡi Tấn Nhung (60 ngày).
 • Lì Xì Bang Hội 5.000 Nguyên Bảo

Hạng 2 - 5 Nam/Nữ của mỗi server

 • Ngoại quan thú cưỡi Tấn Nhung (30 ngày).
 • Lì Xì Bang Hội 2.000 Nguyên Bảo

Tất cả thí sinh đạt đủ 188 điểm bình chọn

 • Danh hiệu Nổi Bật Xuất Chúng (30 ngày)
 • Lì Xì Bang Hội 500 Nguyên Bảo
 • 5 Rương Thưởng Võ Lâm 102


II. GIẢI VÒNG 2

Quán Quân toàn server

 • Tượng nhân vật tại thành chính các server (90 ngày)
 • Danh hiệu Cử Thế Vô Song (180 ngày)
 • Lì Xì Bang Hội 50.000 Nguyên Bảo
 • 40 Rương Thưởng Võ Lâm 102

Top 2 - 30 toàn server

 • Danh hiệu Siêu Phàm Nhập Thánh (120 ngày)
 • Lì Xì Bang Hội 20.000 Nguyên Bảo
 • 30 Rương Thưởng Võ Lâm 102

Top 31 - 100 toàn server

 • Danh hiệu Siêu Phàm Nhập Thánh (90 ngày)
 • Lì Xì Bang Hội 15.000 Nguyên Bảo
 • 20 Rương Thưởng Võ Lâm 102

Hạng 1 Nam/Nữ toàn server

 • Ngoại trang Bộ Trục Nhật (180 ngày)
 • Khung đại diện Long Phượng Chi Biểu (180 ngày)
 • Lì Xì Bang Hội 20.000 Nguyên Bảo

Hạng 2 - 20 Nam/Nữ toàn server

 • Ngoại trang Bộ Trục Nhật (120 ngày)
 • Khung đại diện Long Phượng Chi Biểu (120 ngày)

Tất cả thí sinh đạt đủ 1.888 điểm bình chọn

 • Danh hiệu Tài Năng Nổi Trội (90 ngày)
 • Khung đại diện Lưu Phong Hồi Tuyết (90 ngày)
 • Lì Xì Nguyên Bảo 5.000 Nguyên Bảo
 • 10 Rương Thưởng Võ Lâm 102


III. GIẢI VÒNG 3

Xếp hạng chỉ tính riêng giữa các thí sinh của game Kiếm Thế Origin.

Hạng 1 Nam/Nữ Kiếm Thế Origin

 • Tượng nhân vật tại thành chính các server (180 ngày)
 • Danh hiệu Phong Hoa Tuyệt Đại (365 ngày)
 • Ngoại quan thú cưỡi Tước Linh Đạp Tuyết (365 ngày)
 • Ngoại quan Bộ Thần Chiếu (365 ngày)
 • Lì Xì Bang Hội 100.000 Nguyên Bảo
 • 20 Rương Thưởng Võ Lâm 102

Hạng 2 Nam/Nữ Kiếm Thế Origin

 • Danh hiệu Kiếm Diệu Thiên Hạ (270 ngày)
 • Ngoại quan thú cưỡi Tước Linh Đạp Tuyết (270 ngày)
 • Ngoại quan Bộ Thần Chiếu (270 ngày)
 • Lì Xì Bang Hội 50.000 Nguyên Bảo

Hạng 3 - 5 Nam/Nữ Kiếm Thế Origin

 • Danh hiệu Kiếm Diệu Thiên Hạ (180 ngày)
 • Ngoại quan thú cưỡi Tước Linh Đạp Tuyết (180 ngày)
 • Lì Xì Bang Hội 30.000 Nguyên Bảo

Thí sinh tham gia Vòng 3

 • Danh hiệu Kiếm Lăng Hồng Trần
 • 20 Rương Thưởng Võ Lâm 102


IV. RƯƠNG VÕ LÂM 102

Mở Rương Thưởng Võ Lâm 102 sẽ nhận được các phần thưởng như:

 • 2.000 Bạc
 • 2 Tinh Chú Thạch Sơ
 • 6 Ngũ Hành Hồn Thạch
 • 1 Lệnh Bài Môn Phái
 • 2 Thuần Dưỡng Đơn
 • 1 Vạn Tượng Bí Bảo
 • 1 Bảo Thạch Nguyên Khoáng Lv2, Lv3, Lv4 (theo bậc server)


V. GIẢI CHUNG CUỘC

Các thí sinh Kiếm Thế Origin tham gia tại Vòng 3, ngoài giải thưởng ingame nêu trên sẽ còn được nhận thêm thưởng chung cuộc nếu đoạt được thứ hạng sau:

Quán Quân Võ Lâm 102 Nam/Nữ

Giải thưởng dành cho thí sinh nam/nữ có điểm tổng kết Vòng 3 cao nhất giữa tất cả thí sinh của các game tham gia Võ Lâm 102.

 • 100.000.000 đồng tiền mặt.
 • Quyền Trượng Võ Lâm 102.
 • Kỷ Niệm Chương Võ Lâm 102.
 • Gói Quà Thương Hiệu Võ Lâm 102.

Á Quân Võ Lâm 102 Nam/Nữ

Giải thưởng dành cho thí sinh nam/nữ có điểm tổng kết Vòng 3 cao nhất của riêng Trò Chơi Kiếm Thế Origin. Trường hợp thí sinh của Kiếm Thế Origin đã thắng giải Quán Quân Võ Lâm 102 bên trên thì phần thưởng Á Quân Võ Lâm 102 sẽ trao cho thí sinh có điểm cao kế tiếp.

 • 50.000.000 đồng tiền mặt.
 • Kỷ Niệm Chương Võ Lâm 102.
 • Gói Quà Thương Hiệu Võ Lâm 102.

Quán Quân Nam - Kiếm Thế Origin

Quán Quân Nữ - Kiếm Thế Origin

8 Giải Khuyến KhíchVI. GIẢI KHÁN GIẢ

 • Không chỉ thí sinh tham gia, tất cả khán giả tham gia bình chọn tặng Trái Tim đến số lượng nhất định cũng sẽ nhận được vô số phần thưởng quý giá.
 • Khán giả có thể nhận thưởng theo mốc cá nhân và Top chung cuộc.
 • Lượt tặng Tim của khán giả sẽ được reset lại từ đầu, tại thời điểm bắt đầu mỗi Vòng thi.

Mốc Cá Nhân Vòng 1 và Vòng 2


Mốc tặng TimPhần thưởng
10 20.000 Bạc
30 1 Hộp Chọn 100 Danh Vọng
60 12 Huyền Tinh Lv3
100 50 Tinh Chú Thạch Sơ
200 15 Lệnh Bài Môn Phái (khóa)
500 10 Thiệp Chiêu Mộ Đồng Hành
1.000 1 Chủ Tu Lệnh
3.000 1 Ngoại quan thú cưỡi Tấn Nhung (90 ngày)
10.000 1 Rương Chọn Đồng Hành-Cực
1 Danh hiệu Nhất Kiến Khuynh Tâm (90 ngày)
10.001 trở lên 500 Bạc cho mỗi Tim bình chọn

Mốc Cá Nhân Vòng 3


Mốc tặng TimPhần thưởng
10 50.000 Bạc
20 2 Hộp Chọn 100 Danh Vọng
50 18 Huyền Tinh Lv3
80 80 Tinh Chú Thạch Sơ
150 20 Lệnh Bài Môn Phái (khóa)
300 50 Hòa Thị Bích
800 2 Huyền Tinh Lv7
2.000 1 Khung đại diện Điệp Thúy Lưu Kim (180 ngày)
5.000 1 Rương Chọn Đồng Hành-Cực
1 Danh hiệu Tình Sâu Như Biển (180 ngày)

Top Khán Giả Bình Chọn Vòng 1

Top những khán giả tham gia bình chọn nhiều nhất trong Vòng 1 sẽ được nhận thưởng. Căn cứ điểm tặng Tim chỉ tính riêng với những khán giả thuộc Kiếm Thế Origin.

HạngPhần thưởng
1 25 Hòa Thị Bích
1 Ngoại quan thú cưỡi Tấn Nhung (30 ngày)
2 - 10 15 Hòa Thị Bích
1 Ngoại quan thú cưỡi Tấn Nhung (30 ngày)
11 - 20 10 Hòa Thị Bích
1 Ngoại quan thú cưỡi Tấn Nhung (21 ngày)

Top Khán Giả Bình Chọn Vòng 2

Top những khán giả tham gia bình chọn nhiều nhất trong Vòng 2 sẽ được nhận thưởng. Căn cứ điểm tặng Tim chỉ tính riêng với những khán giả thuộc Kiếm Thế Origin.

HạngPhần thưởng
1 1 Khung đại diện Phi Tuyền Minh Ngọc (180 ngày)
1 Ngoại quan Bộ Trục Nhật (180 ngày)
2 - 10 1 Khung đại diện Phi Tuyền Minh Ngọc (120 ngày)
1 Ngoại quan Bộ Trục Nhật (120 ngày)
11 - 50 1 Khung đại diện Phi Tuyền Minh Ngọc (120 ngày)

Top Khán Giả Bình Chọn Vòng 3

Top những khán giả tham gia bình chọn nhiều nhất trong Vòng 3 sẽ được nhận thưởng. Căn cứ điểm tặng Tim chỉ tính riêng với những khán giả thuộc Kiếm Thế Origin.

HạngPhần thưởng
1 Danh hiệu Kim Ngọc Mãn Đường (180 ngày)
1 Ngoại quan thú cưỡi Tước Linh Đạp Tuyết (180 ngày)
2 - 10 Danh hiệu Kim Ngọc Mãn Đường (120 ngày)
1 Ngoại quan thú cưỡi Tước Linh Đạp Tuyết (120 ngày)
11 - 50 Danh hiệu Kim Ngọc Mãn Đường (120 ngày)