PHẦN THƯỞNG

VÕ LÂM TRUYỀN KỲ MAXI. GIẢI VÒNG 1

Hạng 1 Nam/Nữ của mỗi server

 • Danh hiệu Kiếm Phá Thanh Tiêu.
 • Lì Xì Bang Hội 10.000 Nguyên Bảo.
 • 2 Rương Đồng Hành Tự Chọn - Siêu.
 • Trang sức Kim Lân - Ảo Ca.
 • Yêu sức Tô Hợp Cẩm.

Hạng 2 - 5 Nam/Nữ của mỗi server

 • Danh hiệu Thương Phong Lăng Vân.
 • Lì Xì Bang Hội 5.000 Nguyên Bảo.
 • 1 Rương Đồng Hành Tự Chọn - Siêu.
 • Trang sức Kim Lân - Ảo Ca.
 • Yêu sức Tô Hợp Cẩm.

Tất cả thí sinh đạt đủ 100 điểm bình chọn

 • Khung đại diện Nhất Khúc Sinh Hoa.
 • Yêu sức Tô Hợp Cẩm.


II. GIẢI VÒNG 2

Hạng 1 Nam/Nữ toàn server

 • Danh hiệu Thần Công Diệu Thế.
 • Lì Xì Bang Hội 20.000 Nguyên Bảo.
 • 2 Võ Hiệp Ký Lục.
 • Khung đại diện Vấn Đỉnh Lãm Tinh Hà.
 • Bối sức Huyền Âm Mạn

Hạng 2 - 10 Nam/Nữ toàn server

 • Danh hiệu Ngôi Sao Ngày Mai.
 • Lì Xì Bang Hội 5.000 Nguyên Bảo.
 • 1 Võ Hiệp Ký Lục.
 • Khung đại diện Ngạo Phong Nguyệt.
 • Bối sức Huyền Âm Mạn.

Tất cả thí sinh đạt đủ 200 điểm bình chọn

 • Khung đại diện Tiếu Giang Hồ.
 • Yêu sức Đạp Tuyết Quy-Đậu Khấu.
 • Đầu sức Tuyết Tể Tể.


III. GIẢI VÒNG 3

Xếp hạng chỉ tính riêng giữa các thí sinh của game Võ Lâm Truyền Kỳ MAX.

Hạng 1 Nam/Nữ Võ Lâm Truyền Kỳ MAX

 • Vòng sáng Diệu Kim Trận Khúc.
 • Lì Xì Bang Hội 30.000 Nguyên Bảo.
 • 20 Đá Thần Binh.
 • 10 Anh Lạc.
 • Khung đại diện Vấn Đỉnh Định Bát Hoang.
 • Ảnh đại diện Lâu Lan Thiên Khuyết.
 • Bối sức Ngân Nguyệt Sương Câu.

Hạng 2 Nam/Nữ Võ Lâm Truyền Kỳ MAX

 • Vòng sáng Phồn Tinh Cộng Xướng.
 • Lì Xì Bang Hội 20.000 Nguyên Bảo.
 • 10 Anh Lạc.
 • Khung đại diện Tung Lục Hợp.
 • Ảnh đại diện Ngọc Khuynh Bích Đào.
 • Bối sức Ngân Nguyệt Sương Câu.

Hạng 3 Nam/Nữ Võ Lâm Truyền Kỳ MAX

 • Vòng sáng Tinh Huỳnh Mạn Thiên.
 • Lì Xì Bang Hội 20.000 Nguyên Bảo.
 • 10 Anh Lạc.
 • Khung đại diện Tung Lục Hợp.
 • Ảnh đại diện Ngọc Khuynh Bích Đào.
 • Bối sức Ngân Nguyệt Sương Câu.

Hạng 4 - 10 Nam/Nữ Võ Lâm Truyền Kỳ MAX

 • Vòng sáng Phù Túy Tà Dương.
 • Lì Xì Bang Hội 10.000 Nguyên Bảo.
 • 10 Anh Lạc.
 • Khung đại diện Vấn Đỉnh Du Tứ Hải.
 • Ảnh đại diện Ngọc Khuynh Bích Đào.


IV. GIẢI CHUNG CUỘC

Các thí sinh Võ Lâm Truyền Kỳ MAX tham gia tại Vòng 3, ngoài giải thưởng ingame nêu trên sẽ còn được nhận thêm thưởng chung cuộc nếu đoạt được thứ hạng sau:

Quán Quân Võ Lâm 102 Nam/Nữ

Giải thưởng dành cho thí sinh nam/nữ có điểm tổng kết Vòng 3 cao nhất giữa tất cả thí sinh của các game tham gia Võ Lâm 102.

 • 100.000.000 đồng tiền mặt.
 • Quyền Trượng Võ Lâm 102.
 • Kỷ Niệm Chương Võ Lâm 102.
 • Gói Quà Thương Hiệu Võ Lâm 102.

Á Quân Võ Lâm 102 Nam/Nữ

Giải thưởng dành cho thí sinh nam/nữ có điểm tổng kết Vòng 3 cao nhất của riêng Trò Chơi Võ Lâm Truyền Kỳ MAX. Trường hợp thí sinh của Võ Lâm Truyền Kỳ MAX đã thắng giải Quán Quân Võ Lâm 102 bên trên thì phần thưởng Á Quân Võ Lâm 102 sẽ trao cho thí sinh có điểm cao kế tiếp.

 • 50.000.000 đồng tiền mặt.
 • Kỷ Niệm Chương Võ Lâm 102.
 • Gói Quà Thương Hiệu Võ Lâm 102

Quán Quân Nam - Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile

Quán Quân Nữ - Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile

8 Giải Khuyến KhíchV. GIẢI KHÁN GIẢ

 • Không chỉ thí sinh tham gia, tất cả khán giả tham gia bình chọn tặng Trái Tim đến số lượng nhất định cũng sẽ nhận được vô số phần thưởng quý giá.
 • Khán giả có thể nhận thưởng theo mốc cá nhân, mốc toàn server và Top chung cuộc.
 • Mốc tặng Tim của khán giả sẽ tính chung trong suốt thời gian sự kiện, không reset qua từng Vòng thi.

Mốc Cá Nhân

Mốc tặng TimPhần thưởng
10 3 Đá Chúc Phúc
5 Rương Kỳ Vật
50 9 Đá Chúc Phúc
15 Rương Kỳ Vật
100 12 Đá Chúc Phúc
18 Rương Kỳ Vật
300 15 Thập Lục Hàm-Cao
15 Thiệp Đúc Binh Ấn-Siêu
500 30 Thiệp Đúc Binh Ấn-Siêu
5 Binh Nhẫn Nguyên Thạch Cam
1.000 10 Binh Nhẫn Nguyên Thạch Cam
10 Tất Châu
2.000 10 Tất Châu
1 Rương Đồng Hành Tự Chọn-Siêu
3.000 20 Tất Châu
1 Rương Đồng Hành Tự Chọn-Siêu

Mốc Toàn Server

Khi tổng lượt bình chọn của khán giả ở tất cả máy chủ đạt mốc nhất định trong suốt thời gian sự kiện, những khán giả từng tham gia bình chọn trước đó đều được nhận thưởng. Mốc thưởng sẽ tính dồn cả 3 vòng thi.

Mốc tặng TimPhần thưởng
20.000 50 Huyền Tinh Lục
50 Xích Thố Đơn
50.000 50 Đá Chú Hồn
2 Vé Chiêu Mộ Đồng Hành
100.000 50 Đá Chú Hồng
2 Hỏa Vẫn Thiết
200.000 50 Đá Chú Hồn
5 Vé Chiêu Mộ Đồng Hành
5 Hỏa Vẫn Thiết
300.000 500 Nguyên Bảo
10 Vé Chiêu Mộ Đồng Hành
10 Hỏa Vẫn Thiết
500.000 2.000 Nguyên Bảo
20 Vé Chiêu Mộ Đồng Hành
20 Hỏa Vẫn Thiết

Top Khán Giả Bình Chọn

Top những khán giả tham gia bình chọn nhiều nhất trong suốt thời gian sự kiện sẽ được nhận thưởng. Căn cứ điểm tặng Tim chỉ tính riêng với những khán giả thuộc Võ Lâm Truyền Kỳ MAX.

HạngPhần thưởng
1 Vòng sáng Phù Thế Liên Hoa
Lì Xì Bang Hội 20.000 Nguyên Bảo
3 Võ Hiệp Ký Lục
3 Rương Đồng Hành Tự Chọn-Siêu
Danh hiệu Nhậm Hiệp Phong Cốt
Bối sức Ngân Nguyệt Sương Câu
2 Vòng sáng Phù Túy Tà Dương
Lì Xì Bang Hội 10.000 Nguyên Bảo
2 Võ Hiệp Ký Lục
2 Rương Đồng Hành Tự Chọn-Siêu
Danh hiệu Xích Diệu Xuất Vân
Bối sức Ngân Nguyệt Sương Câu
3 Vòng sáng Phù Túy Tà Dương
Lì Xì Bang Hội 10.000 Nguyên Bảo
2 Võ Hiệp Ký Lục
1 Rương Đồng Hành Tự Chọn-Siêu
Danh hiệu Xích Diệu Xuất Vân
Bối sức Ngân Nguyệt Sương Câu
4 - 10 Lì Xì Bang Hội 5.000 Nguyên Bảo
1 Võ Hiệp Ký Lục
1 Rương Đồng Hành Tự Chọn-Siêu
Danh hiệu Huyền Ca Hành
Bối sức Ngân Nguyệt Sương Câu