PHẦN THƯỞNG

VÕ LÂM TRUYỀN KỲ 1 MOBILEI. GIẢI VÒNG 1

Hạng 1 Nam/Nữ của mỗi server

 • Tượng nhân vật tại server (365 ngày)
 • Danh hiệu Hồng: Nhất Thế Anh Tài/Sắc Nước Khuynh Thành (365 ngày)
 • Mặt Nạ phẩm chất Tím (90 ngày)
 • Lì Xì Thế Giới 15.000 KNB
 • Lì Xì Bang Hội 15.000 KNB.
 • 15 Tầm Bảo Mật Giám
 • 2 Mảnh Bí Kíp Thần

Hạng 2 - 10 Nam/Nữ của mỗi server

 • Danh hiệu Tím: Danh Chấn Kiều Tử/Danh Chấn Kiều Nữ (365 ngày)
 • 10 Tầm Bảo Mật Giám
 • 1 Mảnh Bí Kíp Thần

Tất cả thí sinh đạt đủ 300 điểm bình chọn

 • Lì Xì Bang Hội 500 KNB.
 • 10 Tầm Bảo Mật Giám.
 • 1 Mảnh Bí Kíp Thần.


II. GIẢI VÒNG 2

Hạng 1 Nam/Nữ toàn server

 • Tượng nhân vật tại toàn server (365 ngày)
 • Danh hiệu Cam: Kinh tài Đỉnh Phong/Tuyệt Sắc Khuynh Thành (365 ngày)
 • Mặt Nạ phẩm chất Tím (90 ngày)
 • Lì Xì Thế Giới 20.000 KNB
 • Lì Xì Bang Hội 10.000 KNB.
 • 20 Tầm Bảo Mật Giám
 • 3 Mảnh Bí Kíp Thần

Hạng 2 - 10 Nam/Nữ toàn server

 • Danh hiệu Hồng: Đệ Nhất Anh Tài/Đệ Nhất Giai Nhân (365 ngày)
 • Lì Xì Thế Giới 15.000 KNB
 • Lì Xì Bang Hội 5.000 KNB.
 • 15 Tầm Bảo Mật Giám
 • 2 Mảnh Bí Kíp Thần

Tất cả thí sinh đạt đủ 8.000 điểm bình chọn

 • Danh hiệu Tím: Quốc Sắc Như Mộng (365 ngày)
 • Lì Xì Bang Hội 5.000 KNB.
 • 8 Tầm Bảo Mật Giám
 • 1 Mảnh Bí Kíp Thần


III. GIẢI VÒNG 3

Xếp hạng chỉ tính riêng giữa các thí sinh của game Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile.

Hạng 1 Nam/Nữ Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile

 • Tượng nhân vật tại toàn server (365 ngày)
 • Danh hiệu Vàng: Vạn Thế Phong Trần/Vạn Thế Mỹ Nhân (365 ngày)
 • Mặt Nạ phẩm chất Vàng (90 ngày)
 • Lì Xì Thế Giới 100.000 KNB
 • Lì Xì Bang Hội 75.000 KNB.
 • 30 Tầm Bảo Mật Giám
 • 3 Hộp Chọn Mảnh Bí Kíp Thần (Ngũ Hành)
 • 5 Mảnh Bí Kíp Thần

Hạng 2 Nam/Nữ Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile

 • Tượng nhân vật tại toàn server (365 ngày)
 • Danh hiệu Vàng: Tuyệt Thế Anh Tài/Tuyệt Thế Giai Nhân (365 ngày)
 • Mặt Nạ phẩm chất Cam (90 ngày)
 • Lì Xì Thế Giới 50.000 KNB
 • Lì Xì Bang Hội 50.000 KNB.
 • 25 Tầm Bảo Mật Giám
 • 2 Hộp Chọn Mảnh Bí Kíp Thần (Ngũ Hành)
 • 4 Mảnh Bí Kíp Thần

Hạng 3 Nam/Nữ Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile

 • Tượng nhân vật tại toàn server (365 ngày)
 • Danh hiệu Vàng: Kinh Thế Tài Tử/Kinh Thế Giai Nhân (365 ngày)
 • Mặt Nạ phẩm chất Cam (90 ngày)
 • Lì Xì Thế Giới 50.000 KNB
 • Lì Xì Bang Hội 50.000 KNB.
 • 20 Tầm Bảo Mật Giám
 • 1 Hộp Chọn Mảnh Bí Kíp Thần (Ngũ Hành)
 • 3 Mảnh Bí Kíp Thần

Hạng 4 - 10 Nam/Nữ Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile

 • Danh hiệu Cam: Kinh Hồng Tài Tử/Kinh Hồng Giai Nhân (365 ngày)
 • Mặt Nạ phẩm chất Cam (90 ngày)
 • Lì Xì Thế Giới 20.000 KNB
 • Lì Xì Bang Hội 10.000 KNB.
 • 10 Tầm Bảo Mật Giám
 • 2 Mảnh Bí Kíp Thần


IV. GIẢI CHUNG CUỘC

Các thí sinh Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile tham gia tại Vòng 3, ngoài giải thưởng ingame nêu trên sẽ còn được nhận thêm thưởng chung cuộc nếu đoạt được thứ hạng sau:

Quán Quân Võ Lâm 102 Nam/Nữ

Giải thưởng dành cho thí sinh nam/nữ có điểm tổng kết Vòng 3 cao nhất giữa tất cả thí sinh của các game tham gia Võ Lâm 102.

 • 100.000.000 đồng tiền mặt.
 • Quyền Trượng Võ Lâm 102.
 • Kỷ Niệm Chương Võ Lâm 102.
 • Gói Quà Thương Hiệu Võ Lâm 102.

Á Quân Võ Lâm 102 Nam/Nữ

Giải thưởng dành cho thí sinh nam/nữ có điểm tổng kết Vòng 3 cao nhất của riêng Trò Chơi Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile. Trường hợp thí sinh của Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile đã thắng giải Quán Quân Võ Lâm 102 bên trên thì phần thưởng Á Quân Võ Lâm 102 sẽ trao cho thí sinh có điểm cao kế tiếp.

 • 50.000.000 đồng tiền mặt.
 • Kỷ Niệm Chương Võ Lâm 102.
 • Gói Quà Thương Hiệu Võ Lâm 102

Quán Quân Nam - Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile

Quán Quân Nữ - Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile

8 Giải Khuyến KhíchV. GIẢI KHÁN GIẢ

 • Không chỉ thí sinh tham gia, tất cả khán giả tham gia bình chọn tặng Trái Tim đến số lượng nhất định cũng sẽ nhận được vô số phần thưởng quý giá.
 • Khán giả có thể nhận thưởng theo mốc cá nhân, mốc toàn server và Top chung cuộc.
 • Mốc tặng Tim của khán giả sẽ tính chung trong suốt thời gian sự kiện, không reset qua từng Vòng thi.

Mốc Cá Nhân

Mốc tặng TimPhần thưởng
10 100 Huyền Tinh
20 Nguyệt Thạch
3 Thê Phụng Chùy
50.000 Bạc
100 2 Hộp Phi Phong
3 Bùa Trùng Chế Trang Bị Hoàng Kim
100 Huyền Tinh
80.000 Bạc
50 Nguyệt Thạch
300 1 Dị Hành Châu Sáng Chói
200 Đá Hóa Ngọc
50 Nguyệt Thạch
5 Bùa Trùng Chế Trang Bị Hoàng Kim
2 Hộp Phi Phong
1.000 90 Nguyệt Thạch
5 Mảnh Bí Kíp Thần
3 Hộp Nguyên Liệu Bối Sức
200 Đá Hóa Ngọc
10 Hồn Thạch Lv7
3.000 10 Khí Hồn Lv9
15 Hồn Thạch Lv7
1 Nhất Kỷ Phù (30 ngày)
150 Nguyệt Thạch
10 Mảnh Bí Kíp Thần
500 Đá Hóa Ngọc
5 Bùa Trùng Chế Trang Bị Thiên Tứ
5.000 2 Dị Hành Châu Sáng Chói
15 Khí Hồn Lv9
10 Hồn Thạch Lv8
1 Song Tuyệt Bội (30 ngày)
5 Hộp Chọn Mảnh Bí Kíp Thần (Ngũ Hành)
100 Nguyệt Thạch
500 Đá Hóa Ngọc
30 Tầm Bảo Mật Giám

Mốc Toàn Server

Khi tổng lượt bình chọn của khán giả ở tất cả máy chủ đạt mốc nhất định, những khán giả từng tham gia bình chọn trước đó đều được nhận thưởng. Mốc thưởng sẽ tính dồn cả 3 vòng thi.

Mốc tặng TimPhần thưởng
100.000 60 Huyền Tinh
80.000 Bạc
500.000 20 Huyền Thiết
150 Huyền Tinh
1.000.000 40 Huyền Thiết
200 Huyền Tinh
5.000.000 60 Huyền Thiết
250 Huyền Tinh
10.000.000 2.000 KNB
400 Huyền Tinh
80 Huyền Thiết
20.000.000 3.000 KNB
500 Huyền Tinh
100 Huyền Thiết

Top Khán Giả Bình Chọn

Top những khán giả tham gia bình chọn nhiều nhất trong suốt thời gian sự kiện sẽ được nhận thưởng. Căn cứ điểm tặng Tim chỉ tính riêng với những khán giả thuộc Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile.

HạngPhần thưởng
1 Danh hiệu Cam: Tuyệt Thế Vô Song (365 ngày)
Mặt Nạ phẩm chất Cam (90 ngày)
Lì Xì Thế Giới 50.000 KNB
Lì Xì Bang Hội 20.000 KNB
15 Tầm Bảo Mật Giám
2 Hộp Chọn Mảnh Bí Kíp Thần (Ngũ Hành)
3 Mảnh Bí Kíp Thần
2 Danh hiệu Cam: Tứ Phương Đỉnh Lưu (365 ngày)
Mặt Nạ phẩm chất Cam (90 ngày)
Lì Xì Thế Giới 30.000 KNB
Lì Xì Bang Hội 10.000 KNB
15 Tầm Bảo Mật Giám
2 Hộp Chọn Mảnh Bí Kíp Thần (Ngũ Hành)
3 Mảnh Bí Kíp Thần
3 Danh hiệu Cam: Danh Chấn Giang Hồ (365 ngày)
Mặt Nạ phẩm chất Cam (90 ngày)
Lì Xì Thế Giới 30.000 KNB
Lì Xì Bang Hội 10.000 KNB
15 Tầm Bảo Mật Giám
2 Hộp Chọn Mảnh Bí Kíp Thần (Ngũ Hành)
3 Mảnh Bí Kíp Thần
4 - 10 Danh hiệu Hồng: Danh Uy Thiên Hạ (365 ngày)
Mặt Nạ phẩm chất Cam (90 ngày)
Lì Xì Thế Giới 10.000 KNB
Lì Xì Bang Hội 5.000 KNB
15 Tầm Bảo Mật Giám
2 Hộp Chọn Mảnh Bí Kíp Thần (Ngũ Hành)
3 Mảnh Bí Kíp Thần