CÁCH NHẬN TRÁI TIM 102

VÕ LÂM TRUYỀN KỲ MOBILEI. VÒNG 1 & VÒNG 2

  • Vật phẩm bình chọn ở Vòng 1 và Vòng 2 là Trái Tim Ái Mộ.
  • Thông qua việc đạt các mốc năng động mỗi ngày hoặc mua các gói nạp quy định có thể nhận được Trái Tim Ái Mộ với số lượng như sau:
Nội dungSố Trái Tim Ái Mộ nhận được
Năng động ngày đạt 80 1 (có tỷ lệ nhận được)
Năng động ngày đạt 100 1 (có tỷ lệ nhận được)
Quà Mỗi Ngày 10.000 VNĐ 1
Quà Mỗi Ngày 20.000 VNĐ 2
Quà Mỗi Ngày 50.000 VNĐ 5
Quà Nguyên Bảo 7 ngày 5
Quà Nguyên Bảo 30 ngày 10
Gói Nguyên Bảo 20.000 VNĐ 2
Gói Nguyên Bảo 50.000 VNĐ 5
Gói Nguyên Bảo 100.000 VNĐ 10
Gói Nguyên Bảo 500.000 VNĐ 50
Gói Nguyên Bảo 1.000.000 VNĐ 100
Gói Nguyên Bảo 1.500.000 VNĐ 150
Gói Nguyên Bảo 5.000.000 VNĐ 500
Gói Nguyên Bảo 10.000.000 VNĐ 1.000
Gói Ngân Sức 200.000 VNĐ 20
Gói Ngân Sức 500.000 VNĐ 50
Gói Ngân Sức 2.000.000 VNĐ 200

II. VÒNG 3

  • Vật phẩm bình chọn ở Vòng 3 là Trái Tim 102. Trái Tim Ái Mộ còn dư ở Vòng 1 và Vòng 2 không thể tiếp tục sử dụng và sẽ bị xóa bỏ.
  • Thông qua việc mua các gói nạp quy định có thể nhận được Trái Tim 102 với số lượng như sau:
Nội dungSố Trái Tim 102 nhận được
Quà Mỗi Ngày 10.000 VNĐ 1
Quà Mỗi Ngày 20.000 VNĐ 2
Quà Mỗi Ngày 50.000 VNĐ 5
Quà Nguyên Bảo 7 ngày 5
Quà Nguyên Bảo 30 ngày 10
Gói Nguyên Bảo 20.000 VNĐ 2
Gói Nguyên Bảo 50.000 VNĐ 5
Gói Nguyên Bảo 100.000 VNĐ 10
Gói Nguyên Bảo 500.000 VNĐ 50
Gói Nguyên Bảo 1.000.000 VNĐ 100
Gói Nguyên Bảo 1.500.000 VNĐ 150
Gói Nguyên Bảo 5.000.000 VNĐ 500
Gói Nguyên Bảo 10.000.000 VNĐ 1.000
Gói Ngân Sức 200.000 VNĐ 20
Gói Ngân Sức 500.000 VNĐ 50
Gói Ngân Sức 2.000.000 VNĐ 200

III. MỞ GIAO DIỆN VÕ LÂM 102

  • Người chơi đến gặp NPC Sứ Giả Bầu Chọn - Nạp Lan Chân tại Lâm An để mở giao diện Võ Lâm 102.

  • Từ ngày 14/09/2023, sẽ xuất hiện biểu tượng Võ Lâm 102 ở màn hình chính.