CÁCH NHẬN TRÁI TIM 102

VÕ LÂM TRUYỀN KỲ 1 MOBILEI. VÒNG 1 & VÒNG 2

  • Vật phẩm bình chọn ở Vòng 1 và Vòng 2 là Trái Tim 102 (thường).
  • Thông qua việc mua các gói nạp quy định có thể nhận được Trái Tim 102 với số lượng như sau:
Nội dung hoặc gói nạpSố Trái Tim 102 nhận được
80 Ngân Phiếu 2
400 Ngân Phiếu 10
4.000 Ngân Phiếu 100
6.000 Ngân Phiếu 150
20.000 Ngân Phiếu 500
40.000 Ngân Phiếu 1.000
80 KNB 2
200 KNB 5
400 KNB 10
2.000 KNB 50
4.000 KNB 100
6.000 KNB 150
20.000 KNB 500
40.000 KNB 1.000
Thẻ Tuần 5
Thẻ Tháng 10

II. VÒNG 3

  • Vật phẩm bình chọn ở Vòng 3 là Trái Tim 102 (quý). Trái Tim 102 còn dư ở Vòng 1 và Vòng 2 không thể tiếp tục sử dụng và sẽ bị xóa bỏ.
  • Thông qua việc mua các gói nạp quy định có thể nhận được Trái Tim 102 với số lượng như sau:
Nội dung hoặc gói nạpSố Trái Tim 102 nhận được
80 Ngân Phiếu 2
400 Ngân Phiếu 10
4.000 Ngân Phiếu 100
6.000 Ngân Phiếu 150
20.000 Ngân Phiếu 500
40.000 Ngân Phiếu 1.000
80 KNB 2
200 KNB 5
400 KNB 10
2.000 KNB 50
4.000 KNB 100
6.000 KNB 150
20.000 KNB 500
40.000 KNB 1.000
Thẻ Tuần 5
Thẻ Tháng 10

III. MỞ GIAO DIỆN VÕ LÂM 102

  • Người chơi đến gặp NPC Sứ Giả Hoạt Động Võ Lâm 102 tại Tương Dương để mở giao diện Võ Lâm 102.
  • Từ ngày 14/09/2023, sẽ xuất hiện biểu tượng Võ Lâm 102 ở màn hình chính